Ugrás a tartalomra

ÜLÉSEZETT A HODOSZ TANÁCSA

Társszervezetek

ÜLÉSEZETT A HODOSZ TANÁCSA

2015. március 31-én tartotta idei első ülését a HODOSZ Tanácsa. Napirenden szerepelt az előző tanácsülés óta végzett szakszervezeti munka ismertetése; a 2014. évi költségvetési év gazdálkodásáról szóló beszámoló; a HODOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása; a 2015. évi költségvetési terv megvitatása; a HODOSZ VII. Kongresszusának előkészítése, valamint néhány aktuális kérdés megbeszélése.

 Az ülésre a tanács tagjain kívül meghívást kapott Balláné Pétervári Zsuzsanna a PEB elnöke, Bakos Klára a HODOSZ Európáért Alapítvány elnöke, Böröcz Ignácné a HODOSZ Nyugdíjas tanácsának vezetője, Herczeg István a Szociális Bizottság elnöke, Dr. Fejes Ferenc a jogsegélyszolgálat vezetője, valamint Horváth Andrea a HODOSZ könyvelője.
Az első napirend keretében Dr. Zsiga Imre a HODOSZ elnöke részletesen tájékoztatta a jelenlévőket a 2014. október 16-i Tanácsülés óta végzett munkáról. Kiemelte a szakszervezet országos és tárca szintű bérharcát, a 2015. évi béren kívüli juttatásokra a HM vezetés részére szóban és írásban tett javaslatát. Tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a Tanács által korábban megválasztott HODOSZ küldöttek négy kongresszuson vettek részt – 2 MSZOSZ, 2 MASZSZ. A kongresszusok eredményeként megszűnt a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), és megalakult a Magyar Szakszervezetek Szövetsége (MASZSZ), amely az Autonóm szakszervezetek és az MSZOSZ jogutódlásával jött létre. Sajnálatos módon a közalkalmazotti szféra nagy részét tömörítő Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) teljes jogutódlással mégsem lépett fúzióra, ugyanakkor tagszervezettként csatlakozott a MASZSZ-hoz. Az új szövetség elnöke Kordás László, alelnöke Székely Tamás lett. A HODOSZ belső munkájával kapcsolatban külön kiemelte a decemberben megtartott országos titkári értekezlet jelentőségét; a korábban önálló gazdálkodást folytató alapszervezetek központi könyveléshez való csatlakozásának megtörténtét; a folyamatosan készülő és aláírásra kerülő kollektív szerződéseket, amelyek kialakításában a HODOSZ hathatósan részt vett.

A 2014. évi gazdálkodásról szóló előterjesztés során Varga István a HODOSZ alelnöke a kiküldött írásos anyagot néhány gondolattal egészítette ki. A napirend kapcsán a PEB elnöke, Balláné Pétervári Zsuzsanna hozzászólásában az ellenőrző testület írásos jelentéséből kiemelte, hogy a HODOSZ vezetésének „a 2014 évi költségvetési tervezetet sikerült jó érzékkel, átgondoltan kialakítani az egyre bizonytalanabb támogatási rendszer és a viszonylag állandó, de egyben folyton mozgó tagdíjbevétel figyelembevételével, és ezt a valós tények, a beszámoló valamint a mérleg adatai is alátámasztják”. Külön örvendetesnek tartotta, hogy a nehéz gazdasági környezet ellenére a HODOSZ vagyona nem csökkent, sőt növekedett! A költségvetési év során tartott átfogó ellenőrzés pozitív tapasztalatai mellett felhívta az alapszervezetek figyelmét az előleg-elszámolás határidejének pontos betartására.

A Tanács egyhangú szavazással elfogadta a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a Mérlegbeszámolót.
A Harmadik napirend során a Tanács egyhangúlag módosította az SZMSZ II. fejezet 2/d. pontját különválasztva a titkársági előadó és a pénzügyi előadó-pénztáros feladatait. A napirendhez kapcsolódva tájékoztatta a jelenlévőket az Elnök arról, hogy a HODOSZ áttért az elektronikus utalási rendre, amely lényegesen megkönnyítette a pénzügyi előadó munkáját.
A 2015. évi költségvetési terv hangsúlyt helyezett a szigorú takarékosságra, valamint a novemberben megrendezendő VII. Kongresszus miatti várható többletkiadásra. Jelenleg még konkrétan nem ismert, de remélt külső forrásokkal egyelőre nem tudott számolni a tervezet. Emiatt például a HODOSZ Európáért Alapítvány előző évi támogatását kénytelen volt csökkenteni. A PEB elnöke hozzászólásában megerősítette, hogy továbbra is rendkívül takarékos gazdálkodás tervét látja a PEB, elfogadásra javasolta a tervezetet. A testület egyhangú szavazással elfogadta a 2015. évi költségvetési tervet azzal a kiegészítéssel, hogy amint egyéb külső forráshoz jut, évközi módosítással a HODOSZ Európáért Alapítvány támogatási összegét megemeli.
A Tanács egyhangú szavazással fogadta el a VII. Kongresszus idejére, napirendjeire, munkabizottságaira, valamint az előkészítés ütemtervére tett javaslatot.

Az egyéb napirend keretében szó volt a hajdúszoboszlói üdültetés helyzetéről hangsúlyozva, hogy a főszezoni igénylőlapok beérkezési határideje április 15. Az idei május 1-jei rendezvény tervezett programjának ismertetése során a HODOSZ elnöke és más hozzászólók hangsúlyozták, hogy minél több alapszervezet képviselete kívánatos a majálist megnyitó szakszervezeti nagygyűlésen. Korábbi alapszervezeti felvetésre reflektálva tisztázta a testület, hogy az Alapszabályunk értelmében a HODOSZ kizárólag a honvédségi közalkalmazottakat és civil munkavállalókat tömöríti.
Created & Hosted by NETKEY