Ugrás a tartalomra

Új jogviszonyba kerülhetnek a civil munkavállalók a hadseregnél

Társszervezetek

Új jogviszonyba kerülhetnek a civil munkavállalók a hadseregnél

Honvédelmi alkalmazottként dolgozhatnak tovább jövőre a Magyar Honvédség civil munkavállalói. Akik vállalják az új státust, jelentős illetményemelést kapnak és számos kedvezményben, pluszjuttatásban részesülnek, de a szakterületükön elméleti honvédelmi képzésen kell részt venniük – olvasható a Magyar Időkben.
 Új jogviszonyba kerülnek január elsejétől a Magyar Honvédség civil munkavállalói. Hamarosan a parlament elé kerül az a törvényjavaslat, amelynek alapján a szaktárca szerkezeti átalakítást kíván végrehajtani a személyi állományán belül. A jövő év elejétől új jogállást vezetnek be, honvédelmi alkalmazott elnevezéssel.
Az előterjesztés szerint a változás sok szempontból előnyösebb és egységesebb szabályokat állapít meg a honvédség civil dolgozóinak.
Az új jogviszony az ahhoz tartozó előnyökkel párhuzamosan bizonyos kötelezettségekkel jár azoknak, akik vállalják, hogy honvédelmi alkalmazottak lesznek.
A honvédelmi alkalmazottak illetményemelésben részesülnek majd, és a korábbinál magasabb illetmények mellé kedvezőbb helyzetbe kerülnek a pluszjuttatások szempontjából is (például kiemelt jubileumi jutalomban is részesülnek). A fizetésemelést 2019. január elsejétől kezdődően, tudomásunk szerint több lépcsőben kapják meg az emelt összeget az eddigi honvédelmi ágazati pótlék helyett egy új illetményelem bevezetésével, a honvédelmi illetménykiegészítéssel.
A kedvezőbb szabályok és a megszerzett jogok megtartása mellett ugyanakkor rendelkeznek arról is, hogy az eddig közalkalmazotti jogviszonyban elismert idő honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősül.
A közalkalmazottként kapott címeket tehát változatlan feltételekkel megtartják a honvédelmi alkalmazottak is a jövőben.
A honvédelmi alkalmazottaknak az új törvény szerint a kinevezésük alapján vállalniuk kell néhány új feladatot. A Magyar Honvédség feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásában történő közreműködés mellett a szakterületükön – elméleti – honvédelmi továbbképzéseken is részt kell venniük. A honvédelmi alkalmazottak ezenfelül önként további többletkötelezettséget is vállalhatnak.
Akik a hadkötelezettség bevezetése után különleges jogrendi esetekben vállalják. hogy saját tevékenységüket katonai szolgálati jogviszonyban folytatják, felkészítésen vesznek részt, és ezt követően tényleges katonai szolgálatot teljesítenek.
Az új jogszabály számos ponton érinti a honvédelmi alkalmazottak véleménynyilvánítási, gyülekezési jogát, valamint a szabad mozgás és tartózkodási hely megválasztásának jogát, de a katonákénál jóval kisebb mértékben tartalmaz ezekkel kapcsolatban elvárásokat. Ezek a szabályok egyébként részben már most is vonatkoztak a civil alkalmazottakra.
A honvédelmi alkalmazotti jogviszony bevezetése több célt is szolgál. A kormány által jóváhagyott Honvédelmi és haderőfejlesztési program új kihívások elé állítja a honvédség civil dolgozóit is. Ennek megfelelően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létrehozásának az elsődleges célja az, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjanak felelni.
Ezentúl lehetővé teszi például, hogy a minisztérium saját szabályozás alapján rendelkezhessen a nem katona, de honvédelmi szervezeteknél dolgozó – jelenleg még közalkalmazotti – személyi állományt érintő legfontosabb kérdésekről.
Másrészt így jobban lehet alkalmazkodni a megváltozott munkaerőpiaci helyzethez, például a munkaerőhiányhoz, mivel az egyes ágazatokban tevékenykedő dolgozók között jobban lehet majd differenciálni az illetményeket.
Forrás: Magyar Idők
Created & Hosted by NETKEY