Ugrás a tartalomra

Tájékoztató rendezvényeinkről

Társszervezetek

Tájékoztató rendezvényeinkről

Április 24-25-én „A honvédelmi alkalmazotti törvény hatályosulásának tapasztalatai, a
fejlődés lehetséges irányai” címmel tartott konferenciát a Honvédségi Dolgozók
Szakszervezete. Az ország minden szegletéből megjelent hallgatóság nagy érdeklődéssel és
aktivitással fogadta felkért előadóinkat. Dr. Németh-Papp Eszter a honvédelmi minisztérium
Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője a haj. törvény végrehajtásának öt éves
tapasztalatait foglalta össze, egyben felvázolta a jövőbeni módostás lehetséges témaköreit és
irányait. Farkas Gyula ezredes a Honvédvezérkar Személyzeti Csoportfőnökség csoportfőnök
helyettese a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatását érintően széleskörű áttekintést
nyújtott a munkaidő, munkaidőbeosztás, rendkívüli munkavégzés, bérezés/járandóságok
tekintetében, gyakorlati példákkal is erősítve az elhangzottakat.

Az esemény keretében megtartott 2024 évi Kongresszus döntött a 2023 évi költségvetés
végrehajtásáról, a 2023 évi Mérlegbeszámolóról, elfogadta a Felügyelőbizottsági jelentést,
valamint meghatározta a 2024-es év költségvetési kereteit. A tagdíjfizetés törvényi
szabályozásának változása miatt módosításra került Alapszabályunk, továbbá a változtatás
során megteremtésre került a pártoló tagság intézménye is. Utolsó napirendként választásra
került sor. A Kongresszus egyhangú szavazatával az Elnökség tagjává választotta Huczman
Csabát, akinek ezúton is gratulálunk.

A HODOSZ Elnöksége részben technikai jellegű, részben tartalmi kérdésekben döntött
szabályzataink módosítása során. A Szervezeti és Működési Szabályzatunkban az új
tagdíjfizetési renddel kapcsolatos feladatokkal egészült ki az érintek munkaköre. A
Pénzeszköz Kezelési Szabályzatunkban rögzítettük az újonnan megnyitott bankszámláinkat.
A Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzatunk írja elő 2024 július elsejétől a tagsági díjakat,


mely szerint havi bruttó
350 eFt-ig 2.200 Ft.
500 eFt-ig 3.200 Ft.
700 eFt-ig 4.200 Ft.
900 eFt-ig 6.000 Ft.
tagdíjat kell fizetni.


A nyugdíjasok tagsági díja 1.000 Ft. míg a pártoló tagok tagdíja 2.000 Ft. havonta.
A változásokból adódó feladatokat az alapszervezeti tisztségviselők fogják egyeztetni a
tagjainkkal.

Created & Hosted by NETKEY