Ugrás a tartalomra

ORSZÁGOS TITKÁRI ÉRTEKEZLET

Társszervezetek

ORSZÁGOS TITKÁRI ÉRTEKEZLET

November 09-én a HM-II objektumában tartotta országos titkári értekezletét a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete.
A jelen lévő titkárokat és alapszervezeti tisztségviselőket elsőként Jakab László alezredes, a HM VGH KIRI osztályvezetője tájékoztatta a HM KGIR Ügyfélszolgálati Rendszer működéséről, valamint a fejlesztés további irányairól. Az Ügyfélszolgálati Rendszer kezelésének, tartalma elérésének gyakorlati bemutatása nagyban segítette a felület használatának és hasznosságának megértését. Tisztségviselőink a hallottak alapján felkészültebben képesek segíteni kollégáiknak, a tőlük érkező észrevételeket pedig rendezett módon tudjuk továbbítani az Ügyféltámogató Osztály felé.

Nagy érdeklődéssel vártuk az MH Szociálpolitikai Közalapítvány titkárának, Gyuris Mihálynak az alapítvány tevékenységét bemutató előadását. Ebben nagy hangsúlyt kapott a rászorulók támogatását célzó segélyezési tevékenység ismertetése, a potenciálisan érintettek köre és a pályázatok benyújtásának feltételrendszere. Végezetül megköszönte tisztségviselőink hathatós együttműködését a rászoruló kollégák „felderítésében” és segítségüket az érintettek tájékoztatásában.

Rácz Mihály, a HODOSZ munkavédelmi ügyvivője a munkavédelmi képviselők választási szabályait ismertette tisztségviselőinkkel. Hangsúlyozta a munkavédelmi képviselet fontosságát, a szakszervezet, a munkavállalók felelősségét a munkavédelmi egyeztetés működtetésében. Minden egyes alapszervezet feladata, hogy legyen kellően felkészült a választások sikeres végrehajtására.
Szakszervezetünk szolgáltatásait, megújult szolgáltatási füzetünket Markovics Tamás alelnök mutatta be. Kiemelte, hogy a HODOSZ folyamatosan és rugalmasan reagál a megjelenő tagsági igényekre, lépésről-lépésre bővíti a kizárólag a tagjaink által elérhető juttatások körét. Segítő együttműködést kért ugyanakkor az információk valamennyi tagunkhoz való eljuttatásában. Tapasztalatunk alapján úgy véljük, hogy a személyes megbeszéléseket nem helyettesíti sem az internetes, sem a nyomtatott formában közzétett felvilágosítás.

A honvédségi civil alkalmazottak helyzetéről, az elmúlt időszak tárgyalásairól Varga István elnök számolt be a jelenlévőknek. Részletesen elemezte a közalkalmazottak és a gazdasági társaságok munkavállalóinak jövedelmi helyzetét, az ahhoz vezető utat. Az elhangzott vélemények megerősítették, hogy a 2008 óta elmaradt béremelések, a közalkalmazotti bértábla változatlansága, a minimálbér és a szakmunkás bérminimum emelése, továbbá a versenyszférában és a közszféra egyes területein bekövetkezett változások miatt is kialakult helyzet a továbbiakban nem tartható fenn. Szakszervezetünk felkészült és készen áll a HÉF keretében lefolytatandó tárgyalásokra, amelyek eredményeként reményeink szerint, akár több évre előremutatóan, kedvező változás következik be a honvédségi civil munkavállalók jövedelmi helyzetében. A titkári értekezlet felhatalmazást adott a vezetőknek a 2017 évi béren kívüli juttatásokról szóló egyeztetések folytatására, és a megállapodás megkötésére.
Created & Hosted by NETKEY