Ugrás a tartalomra

JELENTÉS A HODOSZ KONGRESSZUSRÓL

Társszervezetek

JELENTÉS A HODOSZ KONGRESSZUSRÓL

2017. március 27-én, az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központban került sor szakszervezetünk Kongresszusára.

A kongresszusi munka az ügyrend elfogadása után az előre meghirdetett napirendeknek megfelelően zajlott.

A 2016 évi költségvetés, valamint a Mérlegbeszámoló tárgyalása során a küldöttek „célszerűnek és a felelős gazdálkodást tükrözőnek” értékelték a költségvetés végrehajtását. A FEB „takarékos és fegyelmezett” végrehajtásról tett jelentést, kiemelve, hogy úgy a cél szerinti, mint a működési kiadásoknál jelentős megtakarítás tapasztalható.
Az idei évi költségvetés tervezése során az elnökség alapnak tekintette, hogy a meglévő szolgáltatásaink színvonalából nem enged visszalépést. Ezt a költségvetési számok is tükrözik, sőt a hajdúszoboszlói üdültetés komfortjának növelésére plusz források kerültek betervezésre.
A gazdálkodással kapcsolatos beszámolókat illetve költségvetési tervezetet a küldöttek egyhangú szavazatukkal fogadták el.

Az alapszervezeti tisztségviselők felkészítése során elsőként Ballainé Krikker Zsuzsanna ezredes a HM VGH Központi Illetményszámfejtő és Rendszerüzemeltető Igazgatóság igazgatója adott tájékoztatást a HEP kártalanítás helyzetéről és az ÜSZR működéséről. Felhívta a figyelmet a benyújtott kártalanítási igények tipikus hibáira, beszámolt a beérkezett igényekről és a már kiutalt összegekről. Az ÜSZR működtetésének tapasztalatait folyamatosan gyűjti az igazgatóság, egyértelmű célként fogalmazódott meg a szolgáltatás használatának elterjesztése és népszerűsítése a honvédségi alkalmazottak körében.

Szabó József ezredes a HVK SZCSF Humánszolgálati Osztály osztályvezetője aktuális humánpolitikai ügyekben tartott nagy érdeklődéssel fogadott előadást. Ezeken túlmenően, mint a HM Szociálpolitikai Közalapítvány elnöke szólt az alapítvány segélyezési rendszeréről, a pályázatok benyújtásának feltételeiről és módjáról. Kitért a nyáron beindítani tervezett szociális gyermeküdültetés előkészületeire és az ehhez kapcsolódó támogatási rendszerre.
Piros Ottó ezredes az MH RKKK parancsnoka nagysikerű előadásában bemutatta az elmúlt időszakban végrehajtott változásokat és előrevetítette a tervezett fejlesztéseket. Az átalakításokkal remélhetően javul a szolgáltatások színvonala, mely magával hozza a kapacitások kihasználásának emelkedését is.

Bakos Klára a HODOSZ Európáért Alapítvány elnöke a szervezet ez évi kiemelt céljai között említette a digitális kompetencia fejlesztése, valamint a nyelvtanulás területén tervezett képzéseket. Ezek előkészítése folyamatban van, tájékozódni a kialakítás alatt álló új honlapról is lehetőség nyílik.
Created & Hosted by NETKEY