Ugrás a tartalomra

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum üléséről

Társszervezetek

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum üléséről

A honvédelmi minisztérium vezetőváltását követően is töretlenül folytatódott a Fórum működése. A június 30-án megtartott, Győri Péter Pál ezredes, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály főosztályvezetője által elnökölt ülésen a honvédelmi minisztert Gion Gábor a Honvédelmi Minisztérium Stratégiai tervezésért és humánpolitikáért felelős államtitkára, a Magyar Honvédség parancsnokát Beluzsár Tamás, az MHP Társadalmi és Életpálya Fejlesztési Főnökség főnöke képviselte.


A napirendek tárgyalása előtt államtitkár úr köszöntötte a résztvevőket. Személyes bemutatkozását követően jelezte, hogy továbbra is értékként kezelik a 30 éve töretlenül működő fórumban végzett munkát. A haderőfejlesztés folytatásának hangsúlyozása során kiemelte, hogy annak eredményes végrehajtása nem valósulhat meg a stabil jól felkészített és elkötelezett személyi állomány nélkül, így továbbra is a „legfőbb érték az ember”.


A Haj. törvény módosításával megváltozott munkajogi idők számításának végrehajtásáról Lakatos György Zoltán alezredes a HPFO osztályvezetője adott tájékoztatást. Eszerint 71 fő fizetési fokozata, 38 fő illetménye, 247 fő jubileumi jutalomra jogosultsága és 247 fő felmentési idő jogosultsága került módosításra. A szakmai szervezetek értelemszerűen a rendelkezésükre álló, a honvédelmi alkalmazottak által leadott okmányok felülvizsgálatával végezték el a feladatot. Ezúton ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy akinek van olyan megelőző munkajogviszonya, melyről nem nyújtott be igazolást, saját érdekében pótolja, hisz a jogszabályi előírás szerint „a fizetési fokozat megállapításánál a korábbi munkaviszony teljes időtartamát is” figyelembe kell venni. Ugyancsak megnyugtató módon, a törvény módosításával, rendeződött az eddig a megszűnt Kollektív Szerződésekben biztosított egyes gazdasági társaságoknál töltött idők beszámítása is.
Ugyancsak Lakatos alezredes úr volt az előadója a 2023 évi bér- és béren kívüli juttatásokról szóló előterjesztésnek. A HPFO kidolgozta és vezetői döntésre felterjesztette a jövő évre vonatkozó fejlesztési javaslatait. Ennek során figyelembe vették a szakszervezetek részéről korábban érkezett jelzéseket, illetve elgondolásokat. Rámutattunk, hogy a beterjesztett 2023-as költségvetés kiemelt célként kezeli a honvédelmet, ezért is óriási várakozás előzi meg a következő évi személyi juttatásokról szóló döntést A napirend kapcsán felhívtuk a figyelmet, hogy álláspontunk szerint, figyelemmel a jelentősen megváltozott politikai és gazdasági helyzetre, a 2022-es évről is egyeztetni szükséges. A honvédelmi alkalmazottaknak juttatott év elejei, a 2018 decemberi illetményre számított átlagos 5%-os fejlesztés, valamint a már mostanra 10%-os mértéket elérő háborús infláció mindenképpen további bérintézkedést indokol. 


Változatlan előterjesztővel folytatódott a napirendek tárgyalása, melyben vásárlási lehetőségek aktuális helyzetéről és a vásárlói kedvezményrendszer fejlesztésére irányuló elgondolásokról hangzott el tájékoztatás. Ma már szinte az élet valamennyi területére kiterjedő rendszer állt fel, melynek további bővítése folyamatosan történik. Ennek egyik eleme a regionális szinten kialakított együttműködések országos bővítése lehet. A tárca várja a visszajelzéseket akár pozitív, akár negatív gyakorlati tapasztalatokról a további zökkenőmentes működés biztosítás érdekében.


A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2023 január elsejei átalakítása kapcsán a munkavállalói oldal képviselői számtalan kérdést, észrevételt fogalmaztak meg. Ezek lényegében három témakör szerint csoportosíthatók. Ezek a Magyar Honvédség egészségügyi feladatainak biztosítása, a személyi állomány érintettsége továbbá a ma igényjogosultak körének esetleges változása. Megszólalásunkban felhívtuk a figyelmet az állomány mielőbbi tájékoztatásának szükségességére, a már most is tömegével érkező tisztázatlan kérdések megválaszolására. Időben, kellő részletességgel kell informálni a honvédelmi alkalmazottakat az átalakítás/jogutódlás során betartandó munkajogi határidőkről, kötelezettségekről, valamint a számukra rendelkezésre álló lehetőségekről. A válaszadás során elhangzott: a minisztérium, a parancsnokság és a központ is gőzerővel dolgozik a feladat végrehajtásának előkészítésén. A munkaadói oldal is érdekelt a mielőbbi pontos tájékoztatásban a feladat zökkenőmentes végrehajtása érdekében.


A HÉF tervezetten szeptember hónapban a III. negyedéves üléssel folytatja munkáját.
 

Created & Hosted by NETKEY