Ugrás a tartalomra

A HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

Társszervezetek

A HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

2019. október 30-án került sor a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum harmadik negyedéves ülésére. A Fórumot Dr. Molnár Ferenc ezredes, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője vezette, a minisztériumot Erdélyi Lajos a HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára, az Magyar Honvédség Parancsnokságát Zsiga Tamás dandártábornok személyzeti csoportfőnök képviselte. Szakszervezetünk részéről Varga István elnök és Markovics Tamás alelnök volt jelen.

Ecsedi László alezredes a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály osztályvezetője a „lakásügyek és lakhatási támogatások 2019 évi alakulása” címmel tartott tájékoztatót. Ebben számszerűen ismertette a tárca által nyújtott sokrétű támogatási módok adatait. Így a lakásállomány elemzése mellett szó esett a szálló férőhelyekről, a munkáltatói kölcsönről és a letelepedési támogatásról is. Természetesen az asztalra került a lakáselidegenítés jelenlegi helyzete. A híresztelésekkel ellentétben a folyamat nem állt meg, jelentős mennyiségű szakmai előkészítő feladatok zajlottak és zajlanak. A vételi szándék felmérése és az ingatlan vásárlási kezdeményezéseket követően megkezdődtek az értékbecslések, melyet az MNV Zrt., kapacitására tekintettel havi 400-as csomagokban rendel meg. Vannak már olyan kollégáink, akik kézhez kapták az MNV Zrt. által kibocsájtott ajánlatokat. Nehézkesebb és mindenképpen lassabb a folyamat azokon a területeken, ahol társasház alapítása szükséges. A tulajdonok nevesítését megelőzően értelemszerűen nem indulhat meg az elidegenítés folyamata. A hiteltámogatás átalakítására irányuló koncepció jóváhagyásra került, ennek alapján elkészült a szükséges utasítás tervezete. A szándék arra irányul, hogy a pályázat még 2019-ben kiírásra kerüljön.

Győri Péter Pál ezredes a HM Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője a Haj. törvény és a kapcsolódó miniszteri rendeletben foglaltak végrehajtásának eddigi tapasztalatairól számolt be a Fórumnak. Az új jogviszony bevezetése elérte azt a célját, hogy a honvédelmi tárca saját törvényben rendelkezhessen a honvédelmi alkalmazottakat érintő legfontosabb kérdésekben. A tárca sikeresnek ítéli az új jogállás bevezetését, amit a jogviszonyt váltók és az önkéntes többletkötelezettséget vállalók magas arányszáma is igazol. A HODOSZ részéről visszaigazoltuk, hogy rendkívül jó visszhangra talált a jubileumi jutalmak kedvező változása és a felvázolt négy éves bérfejlesztési program. Ugyanakkor jeleztük azon véleményünket, hogy a következő három évre rögzített, évenkénti öt százalékos mértékű emeléssel kétséges a jelenleg kedvezőnek ítélt jövedelmi pozíció megtartása. A munkaerő-piaci mozgásokra is tekintettel megítélésünk szerint további források bevonása szükséges. Végezetül köszönetünket fejeztük ki valamennyi –kiemelten személyügyi és pénzügyi területen dolgozó- kollégánknak, azért a megfeszített és precíz munkáért, mellyel biztosították a járandóságok időbeli kifizetését.

„A HM tárca személyi állományának 2019 évi illetményéről és egyes illetményen kívüli juttatásairól szóló megállapodás megvalósulásáról” szintén ezredes úr nyújtott tájékoztatást. Az ülést megelőző szakértői egyeztetésen a felek részletesen elemezték a megállapodás teljesülésének helyzetét, így rögzítettük, hogy a tárca valamennyi vállalását időarányosan teljesítette. Még előttünk álló feladat az esetlegesen képződő személyi juttatási keretek elosztásáról, annak mértékéről és módjáról szóló egyeztetés. A munkavállalói oldal jelezte, hogy a személyi állomány nagy várakozással tekint az év végi juttatás felé.
Created & Hosted by NETKEY