Ugrás a tartalomra

A HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

Társszervezetek

A HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

2015. május 26-án került sor a HÉF az második negyedéves ülésére. A munkáltatói oldalon a HM képviseletében Kun Szabó István vezérőrnagy HM TKHÁT, a Honvéd Vezérkar főnök képviseletében Szabó József ezredes HVK SZCSF humánszolgálati osztályvezetője vett részt az ülésen. A HODOSZ-t Dr. Zsiga Imre elnök és Varga István alelnök képviselte a fórumon.

A honvédségi közalkalmazottak 2015 évi bérkompenzációja végrehajtásának tapasztalatairól Dr. Bársony Krisztina ezredes a HM VGH igazgatója adott tájékoztatást. A végrehajtás során, mivel a vonatkozó szabályozás lényegében nem változott, a március 15-i határidőig leadott nyilatkozatok alapján a bérkompenzáció folyósításra került. Április hónapban 3.912 fő részesült átlagosan 11.597 Ft. bérkompenzációban, ez közel 60%-a a honvédségi közalkalmazotti létszámnak. A kompenzáció fedezete a 2015 évi központi költségvetésben elkülönített céltartalék, ennek igénylése megtörtént, a kifizetés folyamatos.

Jelen Gábor ezredes a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály, vagyonfelügyeleti osztályvezetője a honvédségi gazdasági társaságok idei évre szóló bérajánlatáról tájékoztatta a Fórum résztvevőit. Szakszervezetünk kérdésére válaszolva elmondta, hogy két kivétellel a társaságok csupán a minimálbér és a garantált bérminimum biztosítására, az adó- és járulékváltozások esetleges negatív hatásainak kompenzálására, illetve az előző évi létszám racionalizálás többlete terhére hajthatnak végre bérintézkedést.

Ugyancsak Ezredes úr vezette elő a lakásügyekről és lakhatási támogatásokról szóló napirendet.  2014-ben elfogadásra kerültek a területet szabályozó új HM rendeletek és utasítások, így a terület szabályozottsága megújult. A tagjainkat is leginkább érdeklő kérdésről, a HM vagyonkezelésű lakások elidegenítéséről szólva elmondta, a tárca megteremtette a lebonyolításhoz szükséges feltételeket, jelenleg a végrehajtás előkészítése zajlik.

A munkavédelem helyzetéről Dr. Gulyás András mk. ezredes a HM Hatósági Hivatal főigazgatója számolt be az ülésen. Részletesen elemezte a humán-erőforrás gazdálkodás munkabiztonsággal összefüggő jellemzőit és a terület szakmai hátterét. A baleseti helyzet egyik fontos mutatója, hogy 2011 óta nem történt halálos baleset! A mintegy 1300 honvédelmi baleset fele „0” nap kiesést jelentett a munkából, ezek kisebb sérüléssel járó, ugyanakkor jelentésköteles események a statisztikában.

Szabó József ezredes a „Honvédelmi üdültetés: a 2014-ben bevezetett új szabályok szerinti működés tapasztalatai, az üdülők infrastrukturális állapota és kihasználtsága” című napirendet tárta a résztvevők elé. Az új szabályozási rendszer eredményeként tervezhetőbbé, áttekinthetőbbé vált a terület, mind az MH BRK-ban, mind a KORK-okban emelkedett a kihasználtság. Az intézmények infrastrukturális állapotán folyamatosan javítanak, ezek azonban lényegében csak egyfajta szinten tartást jelentenek.  Az intézmények egész éves kihasználtságának további növelése érdekében elsődleges az épületek felújítása, a bútorzat, a berendezések cseréje, valamint a szolgáltatások színvonalának fejlesztése.

Dr. Kádár Pál dandártábornok a HM TKF főosztályvezetője a minisztérium, Grőb János ezredes a VKF HTCSF haderőszervezési osztályvezetője a honvédségi alakulatok szervezési változásairól szólva elmondták: az állomány előtt ismert folyamatokon túlmenően nincs döntés további átalakulásról.

A Fórum zárásaként a Felek elfogadták a második féléves munkatervet.
Created & Hosted by NETKEY