Ugrás a tartalomra

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum IV. negyedévi üléséről

Társszervezetek

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum IV. negyedévi üléséről

December 07-én az idei évben utoljára ülésezett a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum.

Az ülésen részt vett Zsiga Tamás László, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint Kaposvári László vezérőrnagy az MHP törzsfőnökének támogató helyettese, a Fórumon Takács Tamás ezredes, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Humántámogatási Főosztály főosztályvezetője elnökölt.

A munkavállalói oldalon a tárgyalócsoportokat Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke, Varga István, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, valamint Vilner Péter nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének alapfeladati elnökhelyettese vezették.

Az ülés kezdetén a beérkezett javaslatok egyeztetését és azok pontosítását követően elfogadásra került a Fórum 2023 évi munkaterve.

Az MH Egészségügyi Központ átalakításáról Varga András ezredes személyügyi és munkaügyi osztályvezető adott tájékoztatást. A vonatkozó jogszabályok szerint december 15-ig kell meghatározni a EK további működéséhez szükséges állomány létszámát és összetételét. A Honvédkórház szervezeti eleme, Észak-Pesti Centrum Kórház-Honvédkórház megnevezéssel 2023 január elsején kiválik az MH EK szervezetéből. Kérdésünkre elhangzott: a két új szervezeti elem összlétszáma megegyezik a jelenlegi létszámmal, így senki nem veszíti el a munkahelyét. Ezzel együtt ismételten hiányoltuk a honvédelmi alkalmazottak számára a változásról szóló részletes tájékoztatót. Az igényjogosulti kör tekintetében a tárca célja az egyeztetések során a jelenlegi ellátotti kör megtartása.

Az idei évi bérfejlesztésről és a bérmaradvány felhasználásáról szóló tájékoztató tényszerűen tartalmazta a végrehajtott emeléseket, kitérve az egyes ágazatokat érintő bérintézkedésekre is. Az év végére várt elismerésről így fogalmaz a tájékoztató- „A jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel a Kormány és a honvédelemért felelős miniszter által meghozott döntések értelmében a személyi juttatásokon képződő 2022 évi maradványok összege zárolásra kerül, ezért annak terhére 2022-ben többletjuttatás kifizetésére várhatóan nem kerül sor.” A napirend kapcsán (részleteiben indokolva) tolmácsoltuk az országos titkári értekezlet állásfoglalását, amely – az elvégzett nagymértékben megnövekedett feladatok ellátása tükrében- méltatlannak ítéli meg az elmúlt időszakban a honvédelmi alkalmazottak által elszenvedett reálkereset veszteséget.

Az üdültetés helyzetéről és számszaki adatairól Szabó József ezredes, az MHP Személyzeti Csoportfőnökség Humánszolgálati Főnökségének főnöke tájékoztatta az ülés résztvevőit. Az igényjogosulti kör jövő évtől kiterjesztésre kerül a gazdasági társaságok munkavállalói számára is. Ezzel tovább növekszik a már most is többszörös túljelentkezés, melyet a szabad fel nem használt, visszamondott turnusok újbóli kiajánlásával lehet csillapítani. Ehhez a „közvetítői” munkához a HODOSZ felajánlotta segítő közreműködését.

Ugyancsak Ezredes úr adott tájékoztatást a Magyar Honvédség és a minisztérium segélyezési rendszeréről, számszaki adatairól. Megállapította, hogy egyre nagyobb számban kell segítséget nyújtani az elesetteknek és rászorulóknak, melyet több közreműködőn keresztül biztosítanak. Tájékoztattuk a Fórumot, hogy szakszervezetünk az idei évben több mint 5 millió forint segélyt utalt ki részoruló tagjainknak, továbbá közel 2 millió forint kulturális rendezvény támogatást alapszervezeteinknek.

Zárszóként Zsiga Tamás László HPHÁT mondott köszönetet a Fórum munkájában végzett egész éves tevékenységéért a közreműködőknek és a tárgyaló Feleknek, egyben békés és áldott ünnepet kívánt az ülés résztvevőinek.

forrás: honvedelem.hu

héf ülés

 

 

Created & Hosted by NETKEY