Ugrás a tartalomra

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum ez évi első üléséről

Társszervezetek

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum ez évi első üléséről

Március 19-én-én az idei évben első alkalommal ülésezett a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum.

Az ülésen részt vett dr. Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium nemrégiben kinevezett humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint Beluzsár Tamás, a HVK Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési főnöke. Az ülésen Lipka Violetta alezredes a HM Társadalmi Kapcsolatok és Humántámogatási Főosztály kiemelt főtisztje elnökölt.

A munkavállalói oldalon a tárgyalócsoportokat Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke, Varga István, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, valamint Vilner Péter nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének alapfeladati elnökhelyettese vezették.

HÉF

Az ülés kezdetén a helyettes államtitkári köszöntőt követően a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete által feltett napirend előtti kérdések megválaszolására került sor.

Az általunk több alkalommal kezdeményezett, a honvédelmi alkalmazottak bér- és jövedelmi helyzetének javítására tett kezdeményezéseinkre válaszul elhangzott: még az idén, vezetői döntést követően sor kerülhet egy gesztus értékű béremelésre, majd a haj. törvény teljes felülvizsgálata után 2024-ben egy értékelhető mértékű fejlesztésre.

A 2022-ben újraszámolt szolgálati idők negatív következményeként, egyes honvédelmi alkalmazottak a jubileumi jutalmak kifizetésénél jelentős anyagi hátrányba kerültek, ami nyilvánvalóan szemben áll a törvényhozói szándékkal. A minisztériumnál felmérésre került az érintettek köre és a kérés anyagi vonzata, az elképzelések szerint rövid időn belül megnyugtató megoldás várható.

Az elmúlt időszakban a sokak által hiányolt ruházati költségtérítésre is megnyugtató válasz érkezett. Eszerint a vonatkozó HM utasítás tervezete jóváhagyásra felterjesztésre került, a juttatás a 2022-ben alkalmazott elvek szerint kerül kifizetésre.

Az utazási költségtérítés adómentesen adható 30 Ft/km. összegre történő emelésére szóló kezdeményezésünk az idei évben költségvetési forrás hiányában nem történhet meg. Helyettes államtitkár úr jelezte, hogy a 2024 évi költségvetés tervezése során figyelemmel lesznek javaslatunkra.

Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház ellátási körébe tartozók betegellátása továbbra is biztosított, hangzott a válasz a kórház működési nehézségeit firtató felvetésünkre.

A napirendek tárgyalása során a munkavállalói oldalon helyet foglaló szervezetek adtak tájékoztatást a közelmúltban végrahajtott illetve az idei évre tervezett feladataikról. Ezeknek a végrehajtásához helyettes államtitkár úr segítséget ígért az uniós és tárcaszintű forrásokhoz történő hozzájutáshoz.

A továbbiakban tájékoztatók hangzottak el az MH EK átalakítását követő működésről, a HM szervezeti átalakításának helyzetéről és a hjt. tervezett változásairól.

Az utosó napirend tárgyalása során szó esett a különleges jogrend alatt feladatot ellátók helyzetéről. Itt – felidézve a haj. törvény benyújtásakor  megfogalmazott általános indoklást is – megerősítettük, hogy a honvédelmi alkalmazottak részéről jelentkező, a jövedelmi helyzetük javítására tett felszólalásaik indokoltak és arányban álnak az általuk nyújtott teljesítménnyel.

héf

forrás:honvedelem.hu

Created & Hosted by NETKEY