Ugrás a tartalomra

HODOSZ KONFERENCIA

Társszervezetek

HODOSZ KONFERENCIA

Június 09-10-én Zamárdiban, a Família Hotelben, „A honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatási és jövedelmi helyzete, a konzultációk eredményei” címmel tartottunk kétnapos konferenciát. A meghívott előadók az országos és szektorális érdekegyeztetés működéséről, a haj. törvény munkajogban elfoglalt helyéről továbbá kommunikációs technikákról hallgathattak előadásokat.

konferencia 2022


 
Pásztóy András a Magyar Szakszervezeti Szövetség szakértője az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács helyéről és szerepéről beszélt bemutatva elhelyezkedését az országos érdekegyeztetésben. Kitért a munkavállalói oldalon helyet foglaló országos konföderációk ismertetésére, és vázolta a HODOSZ részvételét a Tanács működésében.

konferencia 2022


 
A honvédelmi alkalmazottak jogállását szabályozó törvény különös szabályairól dr. Boros György, jogsegélyszolgálatunk vezetője adott tájékoztatást. A téma során természetesen szó esett a honvédelmi alkalmazottak munkajogviszonyát érintő napi aktualitásokról is, így többek között a jogviszony felmondással történő megszűnésének korlátozásáról, a COVID oltással kapcsolatos intézkedésekről és egyes munkajogi idők számítási szabályainak változásáról is.

konferencia 2022


 
Czövek János a Honvédszakszervezet elnöke, mint a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvivője is, részletesen szólt a Fórum működésének tapasztalatairól, kiemelve az elmúlt időszak során elért munkavállalói sikereket. A napirend során értékelésre került szakszervezeteink együttműködése, valamint a kapcsolat fejlesztésének, elmélyítésének lehetséges irányai is.

konferencia 2022


 
A HODOSZ belső és külső kommunikációjáról fejlesztésének szükségességéről, azok egyes lehetséges formáiról Trautmann Balázs elnökségi tagunk tartott gondolatébresztő előadást. Őszintén beszélt a területen megmutatkozó hiányosságokról, a közösségi térben rejlő lehetőségek kiaknázásól, melynek során gyakorlati példákkal is segítséget nyújtott tisztségviselőinknek.
A honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatási biztonságáról, a munkaerő piacon elfoglalt jövedelmi helyzetének megítéléséről, valamint a béren kívüli juttatások terén megfogalmazott HODOSZ törekvésekről Varga István elnök és dr. Horváth Tibor alelnök adtak tájékoztatást.

konferencia 2022


 

konferencia 2022konferencia 2022

 
 A konferencia keretein túl lehetőség nyílott az alapszervezeteink körében elért eredmények ismertetésére, a tagmegtartás/tagtoborzás területén meglévő jó gyakorlatok bemutatására is. Ebben Farkasné Kovács Zsuzsa, Csuka Viktória és Petrei Csaba alapszervezeti titkárok voltak segítségünkre.
Számtalan kérdés fogalmazódott meg a honvéd egészségügy jövő évre tervezett átalakításával, a honvédelmi alkalmazottak további sorsával kapcsolatosan is. A jogszabályból megismerteken túlmenően nem rendelkezünk információval, így a helyi alapszervezetünk a MH EK vezetőivel konzultációt kezdeményez, a HODOSZ pedig – az előzetes információk szerint még júniusban ülésező – HÉF keretein belül kéri a téma részletes megtárgyalását.
Az alkalmat kihasználva a HODOSZ és az alapszervezetek vezetői elköszöntek Farkasné Kovács Zsuzsától, aki 22 éven át vezette a pápai alapszervezetünket. Zsuzsi aktívan részt vett szakszervezetünk életében tagja volt a HODOSZ Tanácsának, majd Elnökségének, pénztári küldöttként is szervezte, segítette a helyi közösséget. 
Jelképes ajándékkal köszöntük meg társadalmi tisztségviselőink Csuka Zoltánné, Rabóczkiné Koczka Szilvia, Sütő Lászlóné és Petrei Csaba kiemelkedő tagtoborzó munkáját.

konferencia 2022
 

 konferencia 2022

Created & Hosted by NETKEY