Ugrás a tartalomra

HODOSZ Európáért Alapítvány

Társszervezetek

HODOSZ Európáért Alapítvány

HODOSZ Európáért Alapítvány
Adószámunk: 18094488-1-42

Kedves Tagtársunk, kedves Kollégánk!

Köszönjük, hogy 2023-ban adója 1%-ával támogatta a HODOSZ Európáért
Alapítványt. Örömmel vettük, hogy a támogatás összege az előző évihez képest növekedett.
A támogatás összege – 251 ezer Ft - hozzájárult az Alapítvány kiegyensúlyozott
működéséhez, a számlájára befolyt összeg a segélyezési lehetőséget gazdagította. Jó érzés
tudni, hogy ennyire szolidárisak vagyunk egymással. Sajnos, bárki kerülhet olyan
élethelyzetbe, hogy akár ideiglenesen is anyagi támogatásra szorul. Ezekben az
esetekben a maga lehetőségével segít az Alapítvány.


A HODOSZ Európáért Alapítvány közhasznú szervezet. Működésének kiemelt területe a
szociális tevékenység, benne a családsegítés: anyagi támogatást nyújt a Kuratórium által
meghirdetett pályázat szerint a szociálisan rászoruló HODOSZ tagok közül a gyermeküket
egyedül nevelőknek, nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak, a halmozottan hátrányos
helyzetűeknek és a súlyos élethelyzetbe kerülteknek.
A szociális tevékenysége mellett fontos az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerével
tagságunknak bemutatni a humán erőforrás gazdálkodás alapvető kérdéseit, az életmódot,
életvitelt befolyásoló szociális háló működési mechanizmusát, jogszabályok változására
felhívni a figyelmet, értelmezéséhez szakértői segítséget igénybe venni.
A hiteles, megbízható információ, amelyre valamennyiünknek szüksége van - érték. A
HODOSZ Európáért Alapítvány értéket közvetít és konkrét támogatást nyújt. Az elmúlt
három évben jelentős összeget, több millió forintot fordított nehéz élethelyzetben lévő
tagtársaink megsegítésére. A szociális területen végzett munka természetesen
forrásigényes tevékenység.
Kérjük, ne hagyja veszendőbe menni az 1%-ot. Higgye el, van jelentősége. Csak néhány
mozdulat, a beírás helye adott. Válassza 2024-ben is a HODOSZ Európáért Alapítványt!
Az Alapítvány Alapító Okirata a pártoló tagoknak is lehetőséget ad, hogy éljenek az 1%
utalásával. Legyen ez a támogatásuk első lépcsője.
Ha eddig nem rendelkezett adója 1%-áról, kérjük, döntsön a HODOSZ Európáért
Alapítvány javára!

Adószámunk: 18094488-1-42
Megértését igazán köszöni a z Alapítvány kuratóriuma nevében:
Bakos Klára elnök

Created & Hosted by NETKEY