Ugrás a tartalomra

A HÉF IDEI ELSŐ ÜLÉSÉRŐL

Társszervezetek

A HÉF IDEI ELSŐ ÜLÉSÉRŐL

Február 23-án került megtartásra a Honvédelmi érdekegyeztető Fórum idei első ülése. A Dr. Kádár Pál dandártábornok által vezetett ülésen a honvédelmi miniszter képviseletében Vargha Tamás miniszter helyettes, a Vezérkari Főnök képviseletében Zsiga Tamás ezredes a HVK Személyzeti Csoportfőnöke volt jelen. Szakszervezetünket Varga István elnök képviselte, aki egyben a munkavállalói oldal ügyvivői feladatait is ellátta.
Vargha Tamás napirend előtt sikeresnek értékelte az elmúlt esztendőben közösen végzett munkát. Emlékeztetett, hogy a gazdaság növekvő teljesítménye megalapozza a honvédelmi kiadások növelését, amely várhatóan jövőre is tovább bővül a vonatkozó kormányhatározat értelmében. Jelezte, hogy a tárca megkezdte az egészségpénztári kártalanítás végrehajtását, és már több mint 300 érintett részére történt utalás. Bejelentette, hogy a továbbiakban a HÉF titkári teendőket Csiki Annabella hadnagy látja el.

A honvédelmi üdültetés rendszerének helyzetéről, a honvédségi rekreációs és regeneráló pihentetés tapasztalatairól Zsiga Tamás ezredes és a BHD részéről Aulechla József ezredes, igazgató adott részletes tájékoztatást. Ennek kiemelt részét képezte a határ menti szolgálatot ellátók részére biztosított üdültetésről adott beszámoló. Az erre biztosított és fel nem használt maradványösszeg terhére, a HVKF úr döntése alapján, az első félévben további 500 fő pihentetésére nyílik lehetőség. Idén a Szociálpolitikai Közalapítvánnyal együttműködésben mintegy 500-600 fő szociális gyereküdültetési lehetőség nyílik Balatonakarattyán. Kérdésünkre elhangzott: 2018 év végére valamennyi Balatonakarattyai komfort nélküli, ebből adódóan jelentősen kihasználatlan, szoba felújításra kerül.

A HÉF ülésig 2017-ben megvalósult közalkalmazotti illetményfejlesztésről Dr. Bársony Krisztina ezredes, a VGH igazgatója adott tájékoztatást. Ebben részletesen felvázolásra került a minimálbér 127.500 Ft-ra, és a szakmunkás bérminimum 161.00 Ft-ra emelésének hatása a közalkalmazotti illetményekre. Az egészségügyi területen, valamint a pedagógusoknál a vonatkozó kormányzati döntések végrehajtásra kerültek, illetve az életpályákban felvázoltak szerint folytatódnak. A katonai szervezetek személyi állománya a napokban is dolgozik a kulturális és közgyűjteményi munkakörű közalkalmazottak illetménypótlékának megállapításán, a kifizetésre január 01-ig visszamenőleg március elején kerül sor.

 A téma kapcsán szakszervezetünk hosszasan és részletesen sorolta azokat a gondokat és problémákat, amelyek a honvédségi közalkalmazottak illetményénél mutatkoznak. A 2008 óta elmaradt általános közalkalmazotti béremelés, valamint az ez idő alatt jelentősen növekedett „minimális bérek” a bérstruktúra teljes összetorlódásához vezettek. Ma több alakulatnál is 90 feletti százalékban azonos alapilletményt, a garantált bérminimumot kapják közalkalmazottak, végzettségüktől és szolgálati idejüktől függetlenül. Nem egy esetben az újonnan belépő kollégának magasabb az illetménye, mint a több tízéves tapasztalattal rendelkezőnek, mert a munkaerőpiacon nem találni kisebb illetményért alkalmas munkaerőt. Egyre magasabb, véleményünk szerint már a szervezet működésére is kedvezőtlen hatásokat okozó fluktuáció jelent meg. Mindezek okán szakszervezetünk elengedhetetlennek tartja a bértorlódások okozta problémák mielőbbi megoldását. A válaszadás során elhangzott, a tárca vezetése ismeri a felvetett gondokat, és keresi a költségvetési keretek által szabott megoldási lehetőséget.

Szabó István vezérőrnagy az MH EK parancsnoka a csapatoknál szolgálatot teljesítő katonaorvosok és szakápolók illetményének növeléséről tájékoztatta a Feleket. Megítélése szerint a 2016-os évben két lépcsőben végrehajtott emeléseknek is köszönhetően csökkenni látszik a „csapat tagozatban” meglévő jelentős létszámhiány, amely várhatóan az ellátás színvonalának emelkedését is maga után vonzza.
Created & Hosted by NETKEY