Ugrás a tartalomra

A HÉF IDEI ELSŐ ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

Társszervezetek

A HÉF IDEI ELSŐ ÜLÉSÉN TÖRTÉNT

A 2018-as év első ülését tartotta meg a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 2018. március 27-én. A Fórum levezető elnöke, egyben a honvédelmi miniszter képviselője Dr. Kádár Pál dandártábornok a HM TKF főosztályvezetője volt. A Honvéd Vezérkar főnököt Takács Tamás ezredes a HVK SZFCS csoportfőnök-helyettese képviselte, a munkavállalói oldal ügyvivőjeként Czövek János a HOSZ elnöke segítette a Fórum munkáját, a HODOSZ részéről Varga István elnök volt jelen.

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot Dr. Pogácsás Imre dandártábornokot a HM HTPF főosztályvezetője mutatta be a résztvevőknek. Ebben ismertette a már megtett lépéseket, a várható további technikai eszközbeszerzéseket, a személyi állomány felszerelésének korszerűsítési elképzeléseit, valamint a személyi állomány élet- és munkakörülményeit nagyban befolyásoló laktanya felújítási terveket is.

A következő napirend keretében Póda Jenő a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója tartott előadást az elmúlt időszak pénztári teljesítményéről, az egyes portfóliók hozamairól, a pénztár által képviselt költséghatékony működéséről. Jelezte, hogy a tagok többsége továbbra is a honvédelmi szektorból kerül ki és megköszönte az érdekképviseleti oldal támogatását a pénztári munkáltatói kiegészítés vonatkozásában. A munkáltatói oldal kérte, hogy a tárca vizsgálja meg a tartalékos állomány bevonását a munkáltatói támogatásba.
A HÉP károsultak kártalanításának helyzetéről dr. Bársony Krisztina ezredes a HM VGH Pénzügyi és Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a HÉF-et. Ez ideig a végrehajtás során mintegy 13 ezer fő részére közel 1,2 milliárd forint került kifizetésre a tárca saját költségvetéséből. Az érdekképviseleti szervek kérték, hogy a minisztérium vizsgálja meg a kártalanítás kiterjesztését a nyugállományú katonák és a honvédségi vállalatok dolgozói részére is.

Ugyancsak Igazgató Asszony adott tájékoztatást a honvédségi közalkalmazottak körében végrehajtott „minimális” bérek emeléséről, valamint az állománykategóriát érintő munkáltatói bérintézkedésekről. A minimálbérre valamint a szakmunkás bérminimumra való beállás az állomány 41%-át érintette, jelentős bértorlódást eredményezve a szervezeteknél. A tájékoztató anyagban összefoglalásra került a kötelező emeléseken túlmutató munkáltatói intézkedések sora is. Ebben szerepel az egészségügyi területen, a pedagógusoknál, a közművelődés szakterületein történt emelések részletezése, valamint a béren kívüli juttatások eredményei is. A téma kapcsán kifejtettük azt a határozott véleményünket, amely a honvédségi közalkalmazottak béreinek lényeges, érezhető mértékű emelését célozza. Amennyiben ez az úgynevezett életpálya modellek útján valósulhat meg, ennek tartalmáról a jövő évi költségvetés elfogadását megelőzően szakértői egyeztetéseket kívánunk folytatni. A közalkalmazotti létszámok alakulásáról, a fluktuációról Takács Tamás ezredes HVK SZCSF csoportfőnök helyettes tájékoztatott. Honlapunk természetesen nem tere az érzékeny honvédségi adatok közlésének, így csupán a közös nevezőről szólva jelenthetem: a tárca szakmai műhelyei ma is azon dolgoznak, hogy a szakképzett, a honvédség irányába lojális közalkalmazottakat hosszú távon is legyen megtartani képes a tárca.
Created & Hosted by NETKEY