Ugrás a tartalomra

Előadások a „Legyen a biztonság az első” című projekt keretében

Társszervezetek

Előadások a „Legyen a biztonság az első” című projekt keretében

2020 október 30-án, a Balatonakarattyai „Honvéd üdülőben” került sor a Hosz és a HODOSZ közös a „Legyen a biztonság az első” című GINOP-5.3.5-18-2019-00101 projekt keretében tartott tájékoztatásra és előadásokra.

 

A rendezvényen, figyelemmel a Covid 19 járvány miatti szigorító rendszabályokra, annak teljes időtartama alatt, orrot és szájat eltakaró maszk viselése volt kötelező.

A tájékoztató ponton Pácserné Bozi Judit nyújtotta át a projektről már elkészült tájékoztató anyagokat.

Első előadóként Dr. Hajdók Marcell, mint a projekt szakmai megvalósítója tájékoztatta a résztvevőket a projekt tartalmáról.

A jelenlévők tájékozódhattak a pályázat és a projekt hátteréről, a projekt céljairól és indokoltságáról. Az előadó kiemelte, hogy hasonló, munkavállalói munkavédelmi tudatosság felmérés külföldön és hazánkban sem igazán történt eddig, mely ennyire széleskörűen kezelte volna a munkavédelmi tudatosság kérdését. A projekt indokoltságaként említette elsősorban, hogy a szakszervezeti tisztségviselők munkavédelmi tudatosság szintjének növelésével, egy új, a munkavállalói oldalon megjelenő szereplőt lehet teremteni az ágazaton belül, a munkavédelem területén, mely szereplő elősegítheti a munkáltatókkal, parancsnokokkal való hatékony együttműködést. Hangsúlyozta továbbá a haderőfejlesztési program keretében megújuló haditechnikai eszközök megjelenését, melyek esetében már előzetesen érdemes foglalkozni a munkavédelmet érintő kérdésekkel is, melyhez szintén felkészült munkavállalói képviselők szükségesek. 

Kiemelte továbbá, hogy a projekt megvalósítása során, amely a COVOD járvány lecsengését követően vélhetően felgyorsul, tovább kiadványok szerkesztése és tájékoztató, ismeretbővítő előadások megtartása várható.

Második előadónk, Dr. Krizbai János projekt munkatárs, előadásában ismertette, hogy a pályázat egyik elemeként szociológiai kutatással, kérdőíves módszerrel vizsgálják a munkavédelmi tudatosság és a pszichoszociális kockázatok helyzetét.

Hangsúlyozta, hogy egészségünk, munkabiztonságunk megőrzése sokkal több, mint a fizikai sérülések, balesetek elkerülése. Kevéssé ismert a hazai gyakorlatban, hogy a kockázat fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából, a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelvből került át a magyar munkavédelmi szabályozásba. Magyarországon a Munkavédelmi Törvény 2008. január 1-től kimondja, hogy a munkáltató kötelessége a pszichoszociális kockázatok felmérése, megelőzése. A törvényi rendelkezés szerint ,,Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

A kutatást a nemzetközi összehasonlítás érdekében az un. Koppenhágai Kérdőív szűkített adaptálásával végezzük. Ebben kiemelt kérdések a káros pszichológiai, fizikai és szociális következményei beleértve a munkahelyi sztresszt is.

A kutatás aktuális, hiszen a honvédség jelentős fejlesztési folyamatai között sok olyan változás történik, amely során az érintettek gyakran úgy érzik, hogy nem tudnak megbirkózni a munkahelyi elvárásokkal, tehát több segítség kell a munkáltató oldaláról és a szakszervezetektől is. A kutatás eddigi eredményei jelzik, hogy a formális törvényi lépések részben megtörténtek, ugyanakkor még nem jut kellő figyelem ezekre a kockázati, munkahelyi bizonytalanságot okozó tényezőkre, a tágabb értelemben vett - munkavédelmi tudatosságra.

Az előadások végén az előadók a szakszervezeti tisztségviselőink által feltett kérdésekre válaszoltak, és gyűjtöttek információkat a projekt további eredményes működtetéséhez.

Created & Hosted by NETKEY