Ugrás a tartalomra

Búcsú és köszönet

Társszervezetek

Búcsú és köszönet

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka szokásos negyedéves parancsnoki értekezletén mondott köszönetet dr. Benkő Tibornak, Magyarország leköszönő honvédelmi miniszterének május 23-án, Budapesten.

A Honvédelmi Minisztérium Lehel utcai objektumában tartott értekezleten, a Magyar Honvédség valamennyi alakulatának vezető állománya jelenlétében búcsúzott el dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy dr. Benkő Tibortól. A Magyar Honvédség parancsnoka beszédében úgy fogalmazott: „a stratégiai vezetésnek van egy olyan dilemmája, hogy ami döntést hoz a stratégiai vezető, az évek, évtizedek múlva derül ki, hogy helyes volt vagy nem. Rengeteget tanultunk öntől, mindig tudta, hogy merre kell vezetni a Magyar Honvédséget.”

búcsú

A Magyar Honvédség parancsnoka szerint dr. Benkő Tibor két döntésével biztosan beírta magát a magyar hadtörténelembe: az egyik, amikor több, mint egy évtizede véget vetett az alakulatbezárásoknak és elbocsátásoknak. Dr. Benkő Tibor vezérezredes, majd honvédelmi miniszter a humánerőforrás fontosságának hangsúlyozásával és tudatos alkalmazásával jövőt adott a Magyar Honvédségnek. Mint dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy fogalmazott, neki köszönhetően ma van kire építeni és van kivel építkezni, valamint az anyagi feltételek is engedik a fejlődést.

búcsú

A másik történelmi döntésnek a 2015-ben elindított illetményemelést nevezte, amikor is Benkő vezérezredes – az ezredesek és tábornokok kivételével – minden rendfokozat béremeléséről döntött a legénységi és altiszti állomány megbecsülése és megtartása érdekében. A Magyar Honvédség parancsnoka meggyőződésének adott hangot, amikor aláhúzta: az akkori döntésnek köszönhető, hogy azóta folyamatosan emelkedik a Magyar Honvédség létszáma.

„Miniszter úr úgy tudja átadni a tárcát és úgy tudja itt hagyni a Magyar Honvédséget, hogy nem egy a vezérkarfőnökök és egy a miniszterek között, hanem A miniszter és vezérkarfőnök együttesen. Köszönjük, hogy együtt szolgálhattunk” – jelentette ki dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy.

Dr. Benkő Tibor válaszbeszédében köszönetet mondott a közös munkáért és a támogatásért. Kiemelte: a siker egyik kulcsa az, hogy önzetlen, szorgalmas, kitartó, és szakmailag jó munkatársak vegyék körül. A Magyar Honvédség vezető állományához fordulva rámutatott: „figyeljünk oda arra, hogy kire, hogyan, milyen mértékben támaszkodhatunk, hogy kitől mit várhatunk el a munkavégzés tekintetében. A siker másik záloga, – ami meghozta gyümölcsét – hogy soha nem arra gondoltam, hogy mikor kerülök már magasabb beosztásba. Minden beosztásban nagyon jól éreztem magam: a kezdő tiszti, szakaszparancsnoki beosztásban is, és mindig az motivált, hogy abban a beosztásban, amelyben az adott helyzetben szolgálok, a lehető legjobbat, a maximumot nyújtsam” – fogalmazott.

búcsú

Dr. Benkő Tibor a siker harmadik titkának a családot nevezte, amelynek tagjai mindig megadták azt a biztos hátteret, ami segítette őt munkájában. Végezetül pedig aláhúzta az elhivatottságot. Magyarország leköszönő honvédelmi minisztere kijelentette, hogy szeme előtt mindig is a honvédelem ügye és a katona, az ember lebegett.

„Megköszönve mindenkinek azt a lelkiismeretes, becsületes és odaadó szolgálatot, amelyet kaptam önöktől, amellyel jellemezni tudom a mögöttem hagyott éveket, arra kérek mindenkit, hogy a jövőben is hasonló odaadással, lelkesedéssel végezzék munkájukat” – mondta.

búcsú

Dr. Benkő Tibor 2018 óta vezette a honvédelmi tárcát. Miniszteri négy éve előtt nyolc esztendőn át Benkő vezérezredes a Honvéd Vezérkar főnökeként vezette a Magyar Honvédséget. Összesen negyvenhét éven át szolgálta - egyenruhában - Magyarországot és a magyar állampolgárokat.

A parancsnoki értekezleten – amelyen értékelték az elmúlt időszak elért eredményeit és meghatározták a Magyar Honvédség előtt álló feladatokat – elismerések átadására is sor került.

Forrás: honvedelm.hu  Szöveg: Snoj Péter | Fotó: Kertész László 

Created & Hosted by NETKEY