Ugrás a tartalomra

AZ ÉV ELSŐ ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL

Társszervezetek

AZ ÉV ELSŐ ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL

Január 24-én az idei év első elnökségi ülését tartotta szakszervezetünk. Ennek során határozat született a Kongresszus összehívásáról.
A HODOSZ Elnöksége 1/2019/E számú határozatával döntött a HODOSZ Kongresszus összehívásáról.

Ideje: 2019. március 28.

Helye: MH Rekreációs és Konferencia Központ, Balatonakarattya.


Napirendje:
1. A Kongresszus ügyrendjének, munkarendjének, tisztségviselőinek, munkabizottságainak elfogadása.
2. A 2018. évi költségvetési beszámoló és a FEB jelentés elfogadása.
3. A 2018. évi Mérlegbeszámoló elfogadása.
4. A 2019. évi költségvetés elfogadás
5. Az Alapszabály módosítása
6. Elnökségi tag választása
 
Az Elnökség megalakította a Jelölést Előkészítő Bizottságot, melynek vezetője Petrei Csaba, tagjai Balláné Pétervári Zsuzsa és Varga Emma. A Bizottság tájékoztatja alapszervezeteinket a jelölés módjáról, határidejéről valamint Alapszabályunkban meghatározott nyilatkozatokról.
Alapszabályunk módosítása során két feladat áll előttünk. Egyrészről pontosítások szükségesek a honvédelmi alkalmazotti státusz megjelenése okán, másrészről –reagálva a tagjainktól érkező javaslatokra- a tagdíj mértékének kérdésében.

A testület értékelte a Haj. törvényről tartott tájékoztatókat, összegezte az ott felmerült kérdéseket és meghatározta a további feladatokat. Ennek értelmében az április hónapban megtehető önkéntes vállalásról szóló nyilatkozatok megtételét megelőzően, tagságunk illetve a honvédelmi alkalmazottak tájékoztatására tovább kell folytatni a felvilágosítást.
Created & Hosted by NETKEY