Ugrás a tartalomra

Tájékoztató az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, nyugellátásban vagy egyéb ellátásban részesülő munkavállalók részére

Társszervezetek

hodosz küldte be 2012. 02. 11., szo – 20:13 időpontban

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
tájékoztatója az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, nyugellátásban vagy egyéb ellátásban részesülő munkavállalók részére

I.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. §-a szerint mindazok esetében, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjasként a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban állnak, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak, meghatározott összegű, a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem megszerzése után a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.
A rendelkezés szerint mindaddig, amíg a nyugdíjas adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér - minimálbér - összegének tizennyolcszorosát, 2012-ben 93.000 forint x 18 = 1.674.000 forint), a keresete mellett a nyugdíjat is korlátozás nélkül felveheti. Ha azonban a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi nyugdíjat vissza kell fizetni.
Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíjban (előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, ún. „művész" nyugdíjban) részesült, a korlátozás szempontjából a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe.
Ez a rendelkezés azokra, - a nőkre vonatkozik, akik
 40 év jogosultsági idő alapján a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjában részesülnek
 akiknek a 2012. január 1-jét megelőzően megállapított korhatár előtti öregségi nyugdíját hivatalból a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjaként folyósítják tovább.
Az éves keretösszeg elérését - annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - az érintett nyugdíjasoknak a folyósítási törzsszámra való hivatkozással be kell jelenteniük a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. (A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a nyugdíjas az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hivatkozott rendelkezés azokra az 1954. évben vagy azt megelőzően született kedves ügyfeleinkre, akiknek a szolgálati nyugdíja 2012. január 1-jétől öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra, nem vonatkozik.

II.
Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy - annak ellenére, hogy nem minősülnek nyugdíjasnak - az említett rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban, az átmeneti bányászjáradékban, valamint a balettművészeti életjáradékban részesülő személyekre is.
Ha a felsorolt ellátásban részesülők keresőtevékenységből származó tárgyévi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete meghaladja az ún. éves keretösszeget, az ellátásuk folyósítását - az előző pontban foglaltaknak megfelelően - a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig szüneteltetni kell. A szolgálati járandóság, az átmeneti bányászjáradék, valamint a balettművészeti életjáradék nem nyugellátás, ezért 2012. január 1-jétől a felsorolt ellátásokban részesülő foglalkoztatottak nem minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak.

2012-01-12 15:27

Created & Hosted by NETKEY