Ugrás a tartalomra

Kivonat a 2014 évi megállapodásból

Társszervezetek

hodosz küldte be 2014. 03. 14., p – 20:06 időpontban

K I V O N A T
a Magyar Honvédség személyi állománya 2014. évi egyes illetményen kívüli juttatásairól szóló Megállapodásból
 
A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói és munkavállalói oldala (a továbbiakban együtt: felek) egyetértenek abban, hogy a 2014. évre vonatkozó, illetménybe és bérbe nem tartozó, egyéb illetményen kívüli juttatások biztosítása tekintetében a honvédelmi tárca a következőket vállalja:
 
1.) A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak munkába járását szolgáló helyi közlekedési bérletéhez való hozzájárulást a bérlet árának 50 %-ában biztosítja, és az azt terhelő adót is megfizeti.

2.) A központi segélyek kereteit – melynek célja, hogy az ideiglenesen nehéz anyagi körülmények közé kerülteket segítse – legalább a 2013. évi szinten biztosítja.

3.) A hivatásos és szerződéses katonák, a honvéd tisztjelöltek, a honvéd altiszt-jelöltek, a kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint a közalkalmazottak részére 2014. évben havi 1.000 Ft-os összegű bankszámla- hozzájárulást biztosít.

4.) A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére a tanévindítási hozzájárulást 24.500 Ft mértékben biztosítja, és az  azt terhelő adót is megfizeti, valamint biztosítja a nevelési támogatás bruttó 23.190 Ft-os összegben történő kifizetését.

5.) A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére 5.000 Ft/hó/fő Erzsébet-utalványt, valamint 5.000 Ft/hó/fő EMC élelmiszer utalványt biztosít.

6.) A honvédségi étkezdékben biztosított ebéd ára 2014. évben 600 Ft/ebéd, mely év közben kizárólag a nyersanyagnorma értékének emelkedése esetén, legfeljebb annak mértékével emelkedhet.

7.) A közalkalmazottak részére – a vonatkozó HM utasítás előírásainak betartásával – 2014. évben egyszeri nettó 50.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítést biztosít legkésőbb 2014. április havi kifizetéssel, amelyről számlával kell elszámolni.


8.)

9.) A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére 2014. évben 3.000 Ft/hó/fő mértékű önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulást biztosít.

10.) A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére 2014. évben 4.200 Ft/hó/fő mértékű önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást biztosít.

11.) A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak béren kívüli juttatásainak biztosítása során úgy kerül figyelembe vételre a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdése, hogy a bruttó
200.000 Ft összegű értékhatár személyenkénti elérése esetén a juttatások folyósítása leállításra kerül.

12.) A kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők illetményen kívüli juttatásai vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasításban szereplő szabályokat is figyelembe véve kell eljárni.

13.) Az étkezéstérítésre kötelezett beosztásban szolgálatot teljesítők, illetve az ilyen munkakört betöltők kedvezményes térítési díjára vonatkozó szabályozás úgy kerül átalakításra, hogy a térítési díj kedvezmény megszüntetése mellett az érintettek azzal azonos összegű, a 11.) pont szerinti értékhatár alá nem tartozó EMC élelmiszer utalványban részesülnek.

A honvédelmi tárca vállalásainak (időarányos) teljesülését első alkalommal a 2014. I. félévi beszámoló feldolgozását követően, 2014. augusztus 31-ig fogják a felek értékelni, elsősorban szakmai egyeztetésen, majd annak eredményéről a HÉF- en történő beszámolás formájában.

A honvédelmi tárca legkésőbb 2014. negyedik negyedévében megvizsgálja a személyi juttatásokon esetlegesen képződő megtakarításokat és azok felhasználásáról a szakszervezetekkel egyeztet. Ezt követően a  honvédelmi miniszter a szakszervezetek észrevételeinek és javaslatainak figyelembevételével a konkrét döntést meghozza.

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a honvédelmi tárca a jelen megállapodásban érintett területekre vonatkozó kérdésekben, témakörökben tett vállalásait teljesíti (ideértve a jelen megállapodás szerint jogszabály által meghatározott határidőhöz kötött kifizetések időarányos teljesítését is), a munkavállalói oldal, illetve annak tagjai nem élnek ezekben a kérdésekben, témakörökben a szakszervezeti nyomásgyakorlás eszközeivel, nem kezdeményeznek aláírásgyűjtést, illetve demonstrációt.
 
Budapest, 2014. március 11.
 

Created & Hosted by NETKEY