Jelenlegi hely

Tájékoztató az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, nyugellátásban vagy egyéb ellátásban részesülő munkavállalók részére

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
tájékoztatója az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, nyugellátásban vagy egyéb ellátásban részesülő munkavállalók részére

I.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. §-a szerint mindazok esetében, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjasként a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban állnak, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytatnak, meghatározott összegű, a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem megszerzése után a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.
A rendelkezés szerint mindaddig, amíg a nyugdíjas adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér - minimálbér - összegének tizennyolcszorosát, 2012-ben 93.000 forint x 18 = 1.674.000 forint), a keresete mellett a nyugdíjat is korlátozás nélkül felveheti. Ha azonban a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi nyugdíjat vissza kell fizetni.
Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíjban (előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, ún. „művész" nyugdíjban) részesült, a korlátozás szempontjából a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe.
Ez a rendelkezés azokra, - a nőkre vonatkozik, akik
 40 év jogosultsági idő alapján a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjában részesülnek
 akiknek a 2012. január 1-jét megelőzően megállapított korhatár előtti öregségi nyugdíját hivatalból a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjaként folyósítják tovább.
Az éves keretösszeg elérését - annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - az érintett nyugdíjasoknak a folyósítási törzsszámra való hivatkozással be kell jelenteniük a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. (A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a nyugdíjas az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hivatkozott rendelkezés azokra az 1954. évben vagy azt megelőzően született kedves ügyfeleinkre, akiknek a szolgálati nyugdíja 2012. január 1-jétől öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra, nem vonatkozik.

II.
Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy - annak ellenére, hogy nem minősülnek nyugdíjasnak - az említett rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban, az átmeneti bányászjáradékban, valamint a balettművészeti életjáradékban részesülő személyekre is.
Ha a felsorolt ellátásban részesülők keresőtevékenységből származó tárgyévi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete meghaladja az ún. éves keretösszeget, az ellátásuk folyósítását - az előző pontban foglaltaknak megfelelően - a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig szüneteltetni kell. A szolgálati járandóság, az átmeneti bányászjáradék, valamint a balettművészeti életjáradék nem nyugellátás, ezért 2012. január 1-jétől a felsorolt ellátásokban részesülő foglalkoztatottak nem minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak.

2012-01-12 15:27