Jelenlegi hely

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓBEVALLÁSBAN

2018. január 1-jétől lényeges jogszabályi változások történtek a magánszemélyek jövedelemadó-bevallásával kapcsolatban. A törvénymódosítás a Magyar Honvédség személyi állományának jelentős részét is érinti. A részletekről Ballainé Krikker Zsuzsanna ezredes, a HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) Központi Illetmény-számfejtő és Rendszerüzemeltető Igazgatóságának igazgatója számolt be.

A személyi jövedelemadóról szóló törvénymódosítás értelmében a munkavállalónak 2018-ban már nincs lehetősége megbíznia a munkáltatót az adóbevallás elkészítésével. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy valaki vagy önadózóként maga készíti el adóbevallását, vagy elektronikus ügyfélkapun át (illetve más módon) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elérhetővé tett adóbevallás tervezetet módosítja, javítja, illetve kiegészíti. A tervezet minden olyan pénzügyi adatot tartalmaz, amelyet a magánszemély 2017-ben megszerzett, és azt a munkáltatója, kifizetője a tavalyi év során havonta az adóhatóság részére bevallott, vagy annak adatszolgáltatást küldött. Nem fognak szerepelni az adóbevallás-tervezetben az olyan adóköteles jövedelmek, melyekről az adóhatósághoz nem érkezett ilyen adatszolgáltatás. (Ilyen lehet többek között az ingatlan eladásból, vagy albérlet kiadásából származó jövedelem.) Ballainé Krikker Zsuzsanna ezredes tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség személyi állománya esetében tavaly közel 14 000 fő bízta meg munkáltatóját (közülük több mint 9.000 főnek volt adóelszámolást befolyásoló nyilatkozata rögzítve a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben) az adóbevallás elkészítésével, így nagyságrendileg hasonló létszámot érinthet az idén bevezetett változtatás.

Lehetőségek és határidők
Az ezredes elmondta: a legegyszerűbb az elektronikus ügyfélkapun keresztül elérhetővé tett adóbevallás tervezetét ellenőrizni. Az Ügyfélkapu létrehozásához személyes regisztráció szükséges, amit bármelyik regisztrációs szervnél – okmányirodában, kormányablakban, a NAV főbb ügyfélszolgálatain, konzulátusokon, egyes postai ügyfélszolgálatokon – lehet kezdeményezni. Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus személyazonosító igazolvánnyal, abban az esetben online módon is regisztrálhat az ügyfélkapuhoz.
„Az elektronikus ügyfélkapuval nem rendelkező adózó 2018. március 19-ig kérheti adóbevallási tervezetének postázását. Igényét adóazonosító jelének és születési dátumának megadásával SMS-ben, a NAV honlapjáról elérhető űrlapon, levélben kötetlen formában, a NAV ügyfélszolgálatán személyesen, vagy éppen a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül is bejelentheti. 2018. március 19-e után az erre vonatkozó igényt már csak személyesen a NAV ügyfélszolgálatain nyújthatja be. Az igénylés alapján az adóbevallási tervezetet a magánszemély 2018. április 30-áig kapja meg postán, a személyi jövedelemadó benyújtásának és az adó megfizetésének határideje pedig 2018. május 22. A bevallási tervezetet az adózók eddig az időpontig javíthatják, módosíthatják, egészíthetik ki elektronikus felületen, valamint az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat benyújtásának is ez a határideje” – emelte ki az ezredes.

Ha minden egyezik
Ha a magánszemély elfogadja a tervezetben foglaltakat és nem szerzett olyan jövedelmet, amely nem a munkáltatótól, kifizetőtől származott, illetve nem kívánja módosítani a tervezetben szereplő adatokat, valamint nem keletkezett fizetendő vagy visszaigényelhető adója, akkor nincs semmi teendője, tekintettel arra, hogy a tervezet 2018. május 22-én automatikusan, vagy a jóváhagyás ikonra történő kattintással az adott napon érvényes adóbevallássá válik. Ballainé Krikker Zsuzsanna ezredes azonban hangsúlyozta: ebben az esetben is célszerű a megajánlott adóbevallásban szereplő adatokat ellenőrizni, illetve meg kell győződni arról, hogy a megajánlott tervezetben és a munkáltatótól, kifizetőtől kapott 17M30-as elnevezésű jövedelem-igazolásokon szereplő adatok egyeznek-e, hiszen az idei évtől ez már a magánszemély felelőssége.

Javítások, korrekciók, kedvezmények
A papír alapon megküldött adóbevallási tervezet magán a papír alapú tervezeten nem módosítható. Javításra és kiegészítésre kizárólag az új 17SZJA jelű bevallás benyújtásával van mód. Ez az ügyfélkapus regisztrációt nem igénylő WebNYK felületen (webnyk.nav.gov.hu), vagy az ÁNYK nyomtatványkitöltő program segítségével lehetséges, ahol a magánszemély elkészítheti a teljes bevallást. Másik megoldás, ha a NAV ügyfélszolgálatán elérhető nyomtatványt, vagy a honlapról letölthető, kinyomtatható üres bevallást tölti ki és küldi be a NAV számára. Az ezredes szerint azonban a legegyszerűbb mód, ha a magánszemély ügyfélkaput nyit és a NAV által elkészített adóbevallás-tervezet adatait az e-szja portálon található webes alkalmazás segítségével módosítja, kiegészíti.
A kedvezmények érvényesítésére is több lehetőség van a bevallástervezetben. Ha a magánszemélynek van ügyfélkapus elérhetősége, akkor az on-line felületen a rendelkező nyilatkozatoknál kell az adatot megadni, de ha csak egy pénztárnak tagja a magánszemély, akkor azt a NAV automatikusan feltölti, így arról rendelkezni külön már nem is kell. Amennyiben postán kérte és kapta meg a magánszemély a NAV-tól a tervezetet, úgy a kiküldött tervezethez mellékelt nyomtatványon (17SZJAK) tud nyilatkozni arról, hogy melyik pénztári számlájára történjen az utalás, ezért ezt a nyomtatványt ki kell töltenie és vissza kell küldenie az illetékessége szerinti NAV Igazgatóságra.

Információk és segítség
Amennyiben a személyi állomány tagjainak a megváltozott adóbevallási módokkal további kérdésük van, több információs csatorna is rendelkezésükre áll. Ballainé Krikker Zsuzsanna ezredes elmondta: az adóbevallással kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges tájékoztatók, technikai útmutatók megtalálhatók a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszer portálján, a www.ugyfelszolgalat.mil.hu levelezési címen, a „2017. évi adóbevallás” menüpont alatt. Ugyan csak ide töltötték fel a témával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló kérdéseket és az arra adandó válaszokat tartalmazó dokumentumokat is, melyeket folyamatosan frissítenek. Az oldalon mindezek mellett az elmúlt évhez hasonlóan elektronikus formában is elérhető a "munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2017. évi jövedelmekről (17M30)" nyomtatvány is, mely az adóbevallás elkészítéséhez, illetve az adóhatóság által megajánlott adóbevallás ellenőrzéséhez, esetleges módosításához, kiegészítéséhez szükséges okmány.„A technikai útmutatókban, tájékoztatókban leírtakkal kapcsolatosan felmerült további problémákkal a HM Védelemgazdasági Hivatal Központi Illetményszámfejtő és Rendszerüzemeltető Igazgatóságának szakemberei az ügyfélszolgálat (CallCenter) telefonszámain (+36(1)236-2400 vagy HM: 28-700) várják a hívásokat” – tájékoztatott az igazgatóság vezetője.

A kivételek
Az adózónak kizárólag akkor kell önállóan adóbevallást kitöltenie, ha egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette vállalkozói tevékenységét, vagy az adóévben csak olyan bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, amellyel összefüggésben a munkáltatót adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli, a bevételt nem a munkáltatótól szerezte, illetve az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja, de ügyfélkapuval nem rendelkezik.

Fotó: Tischler Zoltán
forrás: honvédelem.hu

 

Hírkategória: 
HODOSZ hírek