Jelenlegi hely

Ülésezett a HODOSZ Országos titkári értekezlet

2014. december 2-án Országos titkári értekezletet tartott a HODOSZ.  A fórumon az alapszervezeti titkárok mellett a Tanács és a PEB tagjai, valamint a HODOSZ Európáért Alapítvány elnöke és helyettese is részt vettek.   Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadásában bemutatta az általa irányított szervezet struktúráját és sokrétű, felelősségteljes feladatrendszerét. Hangsúlyozta, hogy a tárca vezetése – az eddigi gyakorlatot követve – a jövőben is fontosnak tartja a Honvédségi Érdekegyeztető Fórum működését.
Helyettes államtitkár úr jelenlétével megtisztelte a következő napirendet, amelynek keretében Dr. Zsiga Imre, a HODOSZ elnöke a 25 éves évforduló kapcsán visszatekintett a küzdelmes, sikerekben bővelkedő, de kudarcoktól sem mentes két és fél évtizedre, számba vette a fontosabb állomásokat.  Beszédében megdöbbentő adatokkal is szolgált: az 1989. novemberi alakuló kongresszuson 214 alapszervezet 250 küldöttje képviselte a 28500 fős szakszervezeti tagságot. Mára a honvédségi közalkalmazottak száma az induló létszámnak mindössze 15 %-ára zsugorodott, a HODOSZ tagság tábora valamivel kevesebb, mint kétezer fő. Hangsúlyozta, hogy „a megszűnt és megszűnő alakulatokkal, bezárt honvédségi intézményekkel nem tudjuk felvenni a versenyt, ahonnan évről-évre százával veszítünk el tagokat. A nehéz körülmények között különösen kiemelt figyelmet fordít szakszervezetünk – az elmúlt két évben már pályázatok útján is – a tagmegtartásra, tagtoborzásra. Ennek eredményeként 2013-ban 220, idén 112 munkatársunk lépett be a HODOSZ-ba.” A megemlékezés végén a HODOSZ elnöke és alelnöke elismeréseket adott át azoknak a titkároknak, akik 2014-ben a legaktívabbak voltak a tagszervezésben. A továbbiakban a szakszervezeti élet aktualitásairól adott tájékoztatót az elnök.
Ezt követően Varga István alelnök a HODOSZ Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat módosítását ismertette, utalva az év folyamán a hajdúszoboszlói üdültetéssel kapcsolatban végrehajtott átfogó elemzésre, annak tapasztalataira. Fontos információ, hogy a 2015. évi igényeket már írásban, az erre kialakított nyomtatványon szükséges jelezni. A főszezoni – június, július, augusztus – hónapokra az igényeket április 15-ig el kell juttatni a HODOSZ-ba!
Az Alelnök a továbbiakban – egyebek mellett – beszélt a tagtoborzás szükségességéről és tapasztalatairól is, megköszönve a tisztségviselők e téren nyújtott eddigi aktivitását. Végezetül felhívta a figyelmet a segélykérelmek pontos kitöltésének fontosságára. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei negyedik negyedévi szociális bizottsági ülés december 9-én lesz.
 
Rendkívül nagy érdeklődés kísérte Ballainé Krikker Zsuzsanna ezredes asszony, a HM Védelemgazdasági Hivatal Központi Illetményszámfejtő és Rendszerüzemeltető Igazgatóság igazgatójának előadását a 2015-től várható adójogszabályok változásáról, valamint a Honvéd Közszolgálati Nyugdíjpénztár gazdasági igazgatójaként a pénztárral kapcsolatos aktuális tudnivalókról. A HODOSZ elnöke emléktárggyal köszönte meg Ezredes Asszony segítőkészségét, amely hosszú évek óta a szakszervezetünk irányában megnyilvánult. 
A tanácskozás végén konzultációra került sor az elhangzott témákkal kapcsolatban.
Az Országos titkári értekezletet díszebéd zárta.

Hírkategória: 
Információ