Jelenlegi hely

TÁJÉKOZTATÓ A HÉF ÜLÉSÉRŐL

Szeptember 26-án került sor a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum harmadik negyedéves ülésére. Az ülést, egyben a honvédelmi miniszter képviseletében Dr. Kádár Pál dandártábornok vezetette, a Vezérkari Főnök képviseletében Zsiga Tamás ezredes a HVK Személyzeti Csoportfőnöke volt jelen. Szakszervezetünket Varga István elnök és Markovics Tamás alelnök képviselte, a munkavállalói oldal ügyvivői feladatait Czövek János látta el.

A 2017 évre kötött béren kívüli juttatásokról szóló „Megállapodás” augusztus végéig történő időarányos teljesüléséről Dr. Balla Tibor ezredes a VGH igazgatója tájékoztatott. Az előterjesztésben megállapításra került, hogy a tárca időarányosan teljesítette a „Megállapodás”-ban foglaltakat. A munkavállalói oldal részéről jeleztük, hogy a SZÉP kártyák kiadásának csúszása némi izgalmat okozott az állomány körében. A kártyák kiosztását követően azonban sem az utalásokkal, sem a kártyák használatával kapcsolatosan nem voltak negatív visszajelzések. A napirendhez kapcsolódóan kértük, hogy úgy az év végi juttatásról, mint a jövő évi „Megállapodás”-ról időben kezdődjenek meg az egyeztetések.

A 2017 évre a katonai szervezetek közalkalmazottainak határozott időre biztosított keresetkiegészítéséről szintén ezredes úr tájékoztatta a Feleket. Ebben kiemelte, hogy a fedezetet a tárca ésszerűen takarékos, szigorú költségvetési gazdálkodása teremtette meg a személyi juttatási előirányzatából felszabadítható keret terhére. A kiegészítés jövőbeni sorsáról elhangzott: a „Hivatal vizsgálja a keresetkiegészítés 2018 évben történő folyósításának költségvetési lehetőségét”. Szakszervezetünk, a tárca törekvéseinek elismerése mellett, jelezte, hogy elodázhatatlan feladat a honvédségi közalkalmazotti bérek rendezése, amely csak jelentős illetményemeléssel érhető el. Ehhez a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal a fedezetet is biztosítottnak látjuk. Kértük, hogy a tárca teremtse meg a keresetkiegészítés további fedezetét, hisz annak elvonása a szervezetre romboló negatív hatással járna.

A HM Vagyonfelügyeleti Főosztály részéről Ecsedi László alezredes tájékoztatta a Fórumot a lakhatási támogatásokról és a lakások elidegenítésének helyzetéről. Az értékesítés előkészületeit a tárca megtette, a döntés az állami vagyont kezelő szervek kezében van, reálisan 2018 előtt előremozdulás nem várható. A lakástámogatás rendszerében 2016 decemberében újdonságként jelent meg a pénzintézeti hitelek megfizetéséhez nyújtott jelentős támogatás. Ebben a támogatásban 4 közszolgálati tisztviselő és 145 közalkalmazott is részesült. Folyik a szánvetés és az előkészítés az idei folytatásra, amennyiben a döntés megszületik a tárca számít az érdekképviseletekre az információ átadás, és a végrehajtás folyamatában.

Hírkategória: 
HODOSZ hírek