Jelenlegi hely

KIEMELT HELYEN A HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS

Az új kormány megalakulását követően első ízben ülésezett a Honvédelmi érdekegyeztető Fórum. Az ülést megelőzően Dr. Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere két alkalommal is fogadta a HÉF munkavállalói oldalának képviselőit, illetve több szakértői szintű tárgyalás zajlott.
Erdélyi Lajos a HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára, megnyitójában kiemelte: a tárca továbbra is kiemelt helyen kezeli a munkavállalókkal folytatott párbeszédet, folytatni kívánják a Fórum munkáját, a minisztérium nyitott a munkavállalói oldal kezdeményezéseire, és a döntéshozatal során támaszkodik az itt elhangzott véleményekre.
Az ülést Dr. Molnár Ferenc ezredes, a HM TKF mb. főosztályvezetője vezette, szakszervezetünket Varga István elnök és Markovics Tamás alelnök képviselték, a munkavállalói oldal ügyvivője Czövek János a HOSZ elnöke volt.
Győri Péter ezredes a HM HPF mb. főosztályvezetője a 2018 évre biztosított kereset-kiegészítés, valamint a soron kívüli béralap kiegészítés felhasználásáról szóló tájékoztatás mellett információval szolgált az év eleji minimálbér és garantált bérminimum emelések hatásáról is. A napirend kapcsán a megtett intézkedések iránti köszönetünkön túl kifejtettük álláspontunkat a mielőbbi átfogó közalkalmazotti bérrendezés szükségességéről.
A honvédségi üdültetés helyzetérő és a további tervekről Vanyur Tibor ezredes, a HVK SZCSF katonai igazgatási és toborzó osztály, osztályvezetője tartott beszámolót. A megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően egyre többen nyújtanak be igényt a pihentetésre, bevált és kedvező visszhangja van az Erdőbényén bevezetett különleges regeneráló pihentetésnek. A fejlesztések természetesen nem állnak le, támaszkodva az állomány részéről érkező észrevételekre további korszerűsítések, szolgáltatásbővítések várhatók.
Cseppentő József ezredes, a HM VGH infrastrukturális főigazgató helyettese a laktanyafejlesztésekről, a helyőrségi szállók fejlesztéséről, a szociális körülmények javításáról nyújtott tájékoztatást. A már kidolgozott és elfogadott programok végrehajtása tovább folytatódik, szinte valamennyi helyőrséget érintően. A programnak vannak már megvalósult, jelenleg is folyó, illetve tervezés alatt álló projektjei is. A cél, hogy érezhetően javuljanak az állomány munkavégzésének és elhelyezésének körülményei.
Az idei évre megkötött béren kívüli juttatásokról szóló megállapodásban foglaltak teljesüléséről Fodor Péter dandártábornok, a HM VGH főigazgatója tájékoztatta a Feleket. Kölcsönösen egyetértettünk a megállapodás időarányos teljesítésében, illetve örömmel üdvözöltük, hogy a tárca a segélykeretek kapcsán a vállalásán túl biztosított forrásokat. A munkavállalói oldal jelezte: a jövő évi megállapodásról szóló tárgyalásokat –különös figyelemmel az adójogszabályok változására- mielőbb meg kell kezdeni.
Rávai Attila ezredes a HM HF munkavédelmi és sugárvédelmi hatósági osztály osztályvezetője a munkavédelem helyzetéről, a szakterületet érintő aktuális feladatokról adott tájékoztatást. A napirend tárgyalása során Balogh András a HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára jelezte, hogy a következő hétre a munkavédelmi képviselők választása ügyében szakmai és HÉF szakértői egyeztetést kezdeményez. Ezt a HÉF oldalai egyetértőleg elfogadták.
Gergely Péter ezredes, az MH ÖHP békeműveleti főnöke a külszolgálatot teljesítők élet- és munkakörülményeiről, a 2018-ban a nemzetközi szerepvállalások kapcsán történt jelentőseb változásokról adott átfogó tájékoztatást.

Hírkategória: 
HODOSZ hírek