Jelenlegi hely

CÉLEGYENESBEN A KONGRESSZUSI ELŐKÉSZÜLETEK

A február 28-án tartott elnökségi ülésen véglegesítésre kerültek a március 26-án tartandó kongresszusunk dokumentumai. A testület a költségvetési előterjesztések és a Mérlegbeszámoló mellett módosította Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzatunkat, valamint állást foglalt a honvédségi „civil” alkalmazottak bér- és jövedelmi helyzetéről.

Az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló vitát követően a testület célszerűnek és takarékosnak értékelte gazdálkodásunkat, az előterjesztést a kongresszus elé bocsájtja. A Mérlegbeszámoló adataiból egyértelműen kimutatható, hogy szakszervezetünk anyagi helyzete stabil, vagyoni helyzete pedig biztosítja kitűzött céljaink megvalósítását.

Módosításra került a HODOSZ Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzata, amely döntéssel jelentős mértékben megemelésre került alapszervezetink céltámogatásának összege. Kimondott célja határozatunknak, hogy alapszervezeteink a munkahelyi összetartozás érzésének erősítésével, és egymás megismerésének szándékával tartsák meg közösségi rendezvényeiket.

Ennek a döntésnek az ismeretében is kerültek meghatározásra a 2018-as költségvetésünk számadatai. Továbbra is feltett szándékunk a meglévő szolgáltatásaink színvonalának megőrzése, a tagjainknak megkötött biztosításink fenntartása. A Felügyelőbizottság által is támogatott, és az elnökség által jóváhagyott javaslatról a márciusi kongresszuson döntenek a küldöttek.

Az ülésen értékeltük a január elsejével megemelt minimálbér és garantált bérminimum emelését követően előállt helyzetet. Nem egy területről jelezték az elnökség tagjai, hogy olyan bértorlódás alakult ki, amely már-már a munkavégzésre is negatív hatással lehet. Egy példaként említett esetben az idei évben nyugdíjba vonuló, a honvédséget több évtizede szolgáló kolléganőnk alapbére hétezer forinttal haladja meg a pályakezdő kollégája illetményét. Az elhangzottak összegzéseként az elnökség megerősítette azon törekvésünket, amely a honvédségi közalkalmazottakra vonatkozó életpálya mielőbbi bevezetését célozza elérni.

Az elnökség összeállította a márciusi kongresszusunk ügyrendjét, és meghatározta a kongresszusi munkabizottságok személyi összetételét.

Hírkategória: 
HODOSZ hírek