Jelenlegi hely

ALAPSZERVEZETI TÁJÉKOZTATÓK

Székesfehérváron és Veszprémben tartott tájékoztatókat a 2018 évre szóló béren kívüli juttatásokról, az év végi elismerésről és a közalkalmazottak bérhelyzetéről Varga István elnök. Az MH ÖHP, az MH Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító ezred, valamint az MH 54 Veszprém radarezred alapszervezetei által szervezett találkozókon tagjaink nagy örömmel nyugtázták az év végi Erzsébet utalványok juttatását és a béren kívüli juttatások rendszerét. Külön kiemelték, hogy úgy a nyugdíjpénztári tagság megemelt munkáltatói támogatása, mint a nevelési támogatás és tanévindítási hozzájárulás összegének növekedése nagyban hozzájárul a családok élethelyzetének javításához. Ezek mellett természetesen nagyon fontosak és jelentősek a már megszokott és „csupán” az idei mértékkel megegyező mértékű juttatások, pl. ruházati költségtérítés, helyi bérlet támogatás, stb. is.

A január elsejétől életbe lépő kötelező legkisebb munkabér 138.000 forintra, valamint a garantált bérminimumnak 180.500 forintra való emelése kapcsán többen jelezték a bérek összecsúszásának tarthatatlanságát. Szinte azonos keresettel fognak rendelkezni a honvédségi közalkalmazottak a munkával töltött idejüktől, a betöltött beosztásuktól és iskolai végzettségüktől függetlenül. A 2017 elején végrehajtott minimális bérek emelése a kollégák több mint 40%-át érintette, és az a szám 2018-tól számításaink szerint meg fogja haladni akár a 60%-ot is. Ez az átlag azonban elfedi azokat a munkahelyeinket ahol már ma is 80-90%-ban azonos illetménnyel rendelkeznek a honvédségi közalkalmazottak. A kialakult/kialakuló helyzet hathatós megoldást kíván, hisz mind a munkáltató, mind a munkavállalók érdeke azt kívánja, hogy a meglévő feszültségek ne rontsák a munkahelyükkel lojális és honvédelem ügye iránt elkötelezett közalkalmazotti állomány elismerten magas színvonalú munkavégzését.

A megoldás keresésére szakszervezetünk egyeztetést kezdeményezett a honvédelmi miniszterrel, ennek folyamatáról, és várakozásunk szerint eredményéről tájékoztatjuk tagságunkat.

Hírkategória: 
HODOSZ hírek