Jelenlegi hely

Tájékoztató a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjáról

Életkoruktól függetlenül jogosultak azok a nők öregségi teljes nyugdíjra, akiknek kereső-tevékenységgel és gyermekneveléssel szerzett együttes jogosultsági idejük eléri a 40 évet.
(A jogosultság feltételeit a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2011. január 1-jétől hatályos 18. § (2a)-(2d) bekezdése tartalmazza.)
Jogosultsági időnek minősül,a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.
Nem állapítható meg az öregségi teljes nyugdíj, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintett alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati ideje a 32 évet, olyan nő esetében pedig, aki gyermekére tekintettel ápolási díjban részesült, a 30 évet nem éri el.
Ha a jogosult saját háztartásában öt gyermeket nevelt, egy évvel, és minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de legfeljebb hét évvel csökken a keresőtevékenység 32 éves követelménye.
A szolgálati időbe beszámított időknek csak meghatározott elemei számítanak keresőtevékenységnek, ilyen pl: a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is.
A szakmunkástanulók esetében nem csak a nyári gyakorlatra, hanem a tanulói jogviszony teljes tartamára, de többnyire a 2. és 3. tanévre is található bejelentési adat, a jogosultság elbírálásánál a nyári szünet idejére naptári évenként a július 15-től augusztus 31-ig terjedő időtartamot keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyként kell figyelembe venni.
Jogosultsági időként nem vehető figyelembe, a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama, szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő, a passzív, a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama, az 1998. január 1-jét megelőzően nem gyermekgondozás, vagy ápolás miatt igénybevett fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek beszámított első 30 napja.
A jogosultsági idő megállapítását naptári évenként egyszer lehet kérni a nyugdíjmegállapító szervtől. A benyújtáskor célszerű mellékelni a szolgálati idők igazolására alkalmas okiratokat, elsősorban olyan időkre, amelyek a társadalombiztosítás nyilvántartásában nem szerepelnek. (pl. munkakönyv, ipari tanuló munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány, katonakönyv, nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok esetén egyetemi, főiskolai leckekönyv, munkaviszony igazolás, tb.igazolványról másolat, stb.)..
Ha rendelkezik a jogosító idővel, az öregségi teljes nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amikortól biztosítási jogviszonyban nem áll. A nyugdíj kiszámításánál a teljes szolgálati idő figyelembevételre kerül, függetlenül attól, hogy a nyugdíjat igénylő annak egészét, vagy csak egy részét szerezte keresőtevékenységgel, illetve gyermekneveléssel.
Az igények előterjesztéséhez szükséges igénybejelentő lapok beszerezhetők a nyugdíj megállapító szervnél, vagy letölthetők az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról, (www.onyf.hu) a nyomtatványok menü pontnál, a szolgálati idő elismerési kérelem K01, igénybejelentés öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához K02 számú nyomtatvány.

Készült: HODOSZ, 2012. március

Bacsárdi Sándorné